דף הבית
נווט למעלה
כניסה

 

תהליך הצמיחה המואץ בו מצויה העיר נשר בעשור האחרון והשינויים הדמוגרפיים שחלו בה, מציבים בפני מערכת החינוך אתגרים בתחומים מגוונים , ומספקים הזדמנות טובה מאוד להתחדשות, להתייעלות, ולחשיבה יצירתית.

המשקל המכריע אותו מיחסת בעקביות הנהלת הישוב, וראש העיר העומד בראשה לחינוך, המשאבים, התמיכה והמודעות הגבוהה הנגזרים מכך , מסייעים מאוד להשגת היעדים ומעודדים את המאמץ התמידי להשבחת ההוראה, שיפור השגי התלמידים והחינוך לערכים.
הקצאה מושכלת של משאבים בין גילאים ומוסדות חינוך, שימת דגש רב על טיפוח אוכלוסיות חלשות מחד ועידוד המצוינות מאידך, בניה חדשה בצד השבחה של הקיים, הם מאבני היסוד של מדיניות החינוך בעיר נשר.

הפעילות הישובית רבת השנים לטיפוח הזיקה לעקרונות אלה של כל השותפים ובמרכזם משרד החינוך, ציבור ההורים והרשות המקומית, תרמה רבות לעיצובה של מערכת חינוך דינמית השוקדת באופן מתמיד על שיפור תפוקות והשגים באמצעות פלטפורמות יישוביות מגוונות.

 

תפקידי המחלקה לחינוך ותחומי אחריותה 

המחלקה לחינוך והעומד בראשה אחראית ליישום מדיניות ראשות העיר בתחום החינוך, מסייעת בעיצובה ואחראית על ההפעלה השוטפת של מוסדות החינוך: גני הילדים   בתי הספר היסודיים, חטיבות ביניים ביה"ס המקיף ומערך התמיכה ההיקפי של מערכת זאת. להלן הנושאים העיקריים הנגזרים מאחריות זאת:
 .1
סיוע בתכנון תוכנית אב יישובית בתחום החינוך ביחס למוסדות חדשים, פריסת אזורי רישום , גיבוש כיווני התפתחות ייחודיים לבתי הספר, והצבת יעדים למערכת החינוך העל יסודית בטווחים משתנים.
 .2
הצטיידות והפעלת המערך המנהלי : הסעות, שמירה, מזכירות, שרתים וסייעות, ועבודה מול מחלקות בישוב כגון: מהנדס העיר, תחזוקה, תברואה ועוד.
 .3
אחריות ברמת תכנון וביצוע של תקציב מערכת החינוך : קביעת חלוקת התקציב בין מוסדות החינוך ע"פ צרכים ובחינה שוטפת של סדרי עדיפויות.
 .4
השתתפות במאמץ גיוס משאבים ואחריות על הפעלה שוטפת של תקציבי הצטיידות וחלק מתוכניות הפיתוח.
 .5
קיום קשרי עבודה תקינים מול מערכות חיצוניות ופיתוחם, גורמים ברמת המחוז, גורמי פיקוח במשרד החינוך , עמיתים לתפקיד, צה"ל , פרח , ארגונים וולונטריים ועוד.
 .6 
הפעלת שרותי תמיכה: שרות פסיכולוגי, מרכז למידה, ביקור סדיר , ופרוייקטים במסגרת הרווחה החינוכית : מרכזי תגבור לימודי, חוגים לנוער שוחר דעת, חוגים למחוננים, ועוד.
 .7
יזום והשתתפות פעילה בצוותי חשיבה משולבים ברמה היישובית ומחוצה לו. בנושאים של מדיניות חינוכית, נוער, תרבות, פנאי, וכדומה .

 .8 הובלת תהליכים יישוביים משולבים לשיפור תפוקות הוראה והישגי תלמידים, באמצעות תוכנית הרצף.