ובחרת בחיים כדרך חיים - מהו מכתב רשמי
נווט למעלה
כניסה
מכתב רשמי.png
מכתב רשמי נכתב על ידי אזרחים, חברות ציבוריות ופרטיות, מוסדות שלטון ועוד ומופנה לכל אחד מהם.
המכתב צריך להיות ענייני, מנוסח באופן רשמי ובלשון תקנית .
למכתב הרשמי תבנית קבועה, הכוללת מספר רכיבי מבנה.
 
התכנים של המכתבים הם רבים ושונים:
 בקשה, עצה, תלונה או התנצלות, תודה, המלצה, הודעה.
 
 
איך כותבים מכתב רשמי?
 
ענייניות - המכתב הרשמי, צריך להיות ענייני, ברור ומדויק, כדי להשיג את המטרה שלשמה נכתב. הסבירו את מטרת המכתב, ואל תשכחו להודות בסוף על הטיפול.
 
חלקי המכתב - יש להקפיד על חלקי המכתב (תאריך, פנייה, חתימה, ברכות בגוף המכתב – פתיחה וסיום) ובעיקר "הנדון". הנדון – ממקד את הנושא או המטרה שלשמן נכתב המכתב.
 
דיוק בפרטים– יש לציין את שם הנמען ותפקידו בצורה מדויקת, ולבסוף את שם המוען ופרטיו. אם מזכירים מכתב קודם או שיחה, יש לציין את התאריך שבו נכתב המכתב או שבו התרחשה השיחה, וכן לאזכר את הנמען, את המשתתפים וכדומה.
 
משלב גבוה– יש להקפיד על לשון במשלב גבוה : ללא סלנג, שימוש בכינויים חבורים.
כתיב נכון ופיסוק מדויק. במכתב רשמי חשוב להקפיד על קישוריות מתאימה בין המשפטים. אם תוכן המכתב עוסק בכמה עניינים, חשוב למקם כל עניין בפסקה נפרדת, כך שהקורא יקלוט מיד שמדובר בעניינים נפרדים.
אם יש צורך לצרף צילומים – לציין זאת. (רצ"ב) ולהוסיף.
 
משפטי מפתח – כמה דוגמות למשפטים הולמים לפתיחה או לסיום.

משפטי פתיחה: ברצוני להביא לידיעתך..., בהמשך לשיחת הטלפון בינינו ביום...; בתשובה למכתבכם בנושא...; בהתאם להנחיות שהועברו אלינו...; קיבלנו את תלונתך מיום...; הננו מאשרים בזאת כי....
 
משפטי סיום: נודה לך אם תיענה לבקשתנו...; הואל נא לבדוק את הנושא...; נקווה שתבדקו את התלונה.
 
  
   

 הנחיות מפורטות לכתיבת מכתב רשמי - מטח