ובחרת בחיים כדרך חיים - מהו מכתב
נווט למעלה
כניסה
מהו מכתב.png
המכתב הוא טקסט תקשורתי המהווה אמצעי להעברת מסרים בכתב. בין אנשים או גופים.

 סוגים עיקריים של מכתבים: מכתב אישי ומכתב רשמי

סוגות.png 

שני הסוגים, המכתב האישי והמכתב הרשמי, נבדלים זה מזה בתוכנם וגם בצורתם.

 מכתבים.png