נווט למעלה
כניסה
​​
What's your story? Let's talk about it​
בשנת הלימודים תשע"ז ממשיך שר החינוך, נפתלי בנט, להעלות את קרנו של החינוך הציבורי ושם דגש על השבחת 

הוראת השפה האנגלית בכלל ועל
דיבור בציבור (Public Speaking) בפרט. 

המורים לאנגלית ורכזי התקשוב בבתי הספר היסודיים בעיר נשר חוברים יחד, כדי לקחת חלק בתהליך למידה שיתופי יישובי "Let's talk about it"

תכנית זו מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו' בשישה בתי הספר היסודיים בעיר נשר: "בית יהושע", "גבעון", "גלילות", "ישורון", "רבין" ו"רמות יצחק א'".

במהלך התהליך יתרגלו התלמידים דיבור בפני קהל בנושאים שונים, ויתעדו את התהליכי הלמידה באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים מתאימים: יצלמו ויסריטו את עצמם מברכים, מסבירים, מביעים עמדה ומנמקים, שרים וכו'. התלמידים ישתתפו בפעילות לימודית שיתופית במגוון נושאים, כאשר המשותף לכל המטלות הוא מיומנות השיח הדבור בשפה האנגלית.

 
 
 
יום שיא.PNG


lets+talk.jpg


התכנית פותחה בשיתוף צוותי הדרכה בתחומים אנגלית ותקשוב, פיקוח כולל משרד החינוך, פיקוח על הוראת האנגלית, פיקוח על התקשוב, מוסיקה ומחלקת החינוך ברשות העיר נשר.

-------------------------------------------------------------

קישור למפגש הסינכרוני 7.5.17​
"The story of Aliyah is the story of us all" 
בהנחיית המורה לאנגלית מבית ספר "בית יהושע" טניה ליבמן. 
השידור יתקיים ביום ראשון, 7.5.17, בשעה 11:00.

ללוח השיתופי- חידון ומשוב.