שמות ירושלים - אבן עמסה
נווט למעלה
כניסה
כתובת: דרך השלום 20
טלפון : 04-8299221
פקס : 04-8212116
שעות קבלה:

אבן מעמסה - אבן משאוי המוטלת על בני אדם מפי המושל לשאתה ולעמס' על כתפים והיא כבידה מאד עד אשר כל עומסיה שרוט ישרטו. אל מול העכו"ם הצובאים עליה תהיה כבדת המשא שכל העומסים אותה ישרטו שרטת בבשרם ובידיהם לרוב הכובד ר"ל כל הנלחמים עליה ילקו ולפי שהמשילם לאבן כבדת המשא אמר לשון הנופל באנשים המרימים אבן כבד.

שם נוסף לירושלים:

עיר החומות.