נווט למעלה
זה"ב - חידה שבועית
הזוכה בפתרון חידה מס' 2 - עדי סינקה, בי"ס גבעון 
זוכה בפתרון חידה מס' 1אביטל קליינר, מבי"ס רבין  
 
 
 
תלמידי ביה"ס מוזמנים לחתום על
האמנה לזהירות בדרכים
 
  
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
פרשת השבוע

*****