נווט למעלה
הצטייינות.jpg

זה"ב - חידה שבועית
הזוכה בפתרון חידה מס' 2 - עדי סינקה, בי"ס גבעון 
זוכה בפתרון חידה מס' 1אביטל קליינר, מבי"ס רבין  
 

 
תלמידי ביה"ס מוזמנים לחתום על
האמנה לזהירות בדרכים
 
  
פרשת השבוע

*****