נווט למעלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לוגו בית ספר קטן.jpg
חידה שבועית
הזוכה בפתרון חידה מס' 1
אביטל קליינר, מבי"ס רבין 
עדיין אין פותר לחידה מס' 2...
רמז - התשובה מתייחסת למה שקיים באותו רחוב....
מבין העונים נכונה תיערך ביום א' הגרלה 
והזוכה יזכה בפרס!! 
בהצלחה לכל הפותרים!
 
תלמידי ביה"ס מוזמנים לחתום על
האמנה
לזהירות בדרכים
 
  
 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
פרשת השבוע

*****