עשרת הדברות לספורטאים

1. נהג בהגינות.
2. התאמץ במלוא יכולתך, אל תוותר ולו גם כאשר ידוע לך מראש, שאין סיכוייך טובים לנצחון.
3
. היה שלו בשעת התחרות. אל תגרר אחרי הדחף לנצח ויהי מה.
4. היה צמוד לחוקים, בשמירה על טוהר הספורט - כבודך.
5. נוצחת - הודה ביתרון יריבך וברך אותו על כך. אל תחפש תירוצים ואל תתמרמר.
6. היו ענו לאחר שניצחת, ורחב לב בשעה שנוצחת.
7. היה מנומס כלפי השופטים, העסקנים, המתחרים וקהל הצופים.
8. אל תזניח את לימודיך בגלל הספורט, ואל תוותר על כישוריך ושאיפותיך הנוספים.
9. אם אלוף אתה, זכור: אחריותך גדולה - רואים בך סמל. השתדל להיות ראוי לתוארך והיה דוגמא לאחרים.
10. השתתף במבצעי ספורט מתוך אהבה לספורט. תהי מטרתך התקדמות מתמדת והישגים אישיים טובים ככל האפשר.

העקרונות נוסחו ע"י האקדמיה האולימפית במושבה השני, אולימפיה - יוון 1962.