נווט למעלה
מילון שיתופי בערבית
 

 עורך תוכן [1]

 
גכגכגכ.png

 

העזרו במילון מטה ועבדו על חוברת הפעילות על פי ההנחיות.

 

דגדגדגדג.png
שדגגשג.png

 הנחיות:
1.לפתוח את הקובץ בלחיצה על המחברת מעלה.
2. לשמור בשם את הקובץ.
3. לשנות את שם הקובץ לשם+שם משפחה.
4. להעלות את הקובץ לספריית המסמכים מטה "חוברות עבודה בערבית".
ולעבוד על הקובץ עם שמכם בלבד.
 
 
 
 
 
 
 
עיעיעי.png
 

 חוברות עבודה בערבית

 
  
  
  
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "חוברות עבודה בערבית".