חטיבה א' - chidat haodesh
נווט למעלה

 

חידת השבוע

 

כתומים כנגד כחולים - יצרו ויכוח ציבורי גדול.

מה משמעות הצבע הכתום?

מתי התנהל הויכוח ועל מה?

מה היו תוצאות הויכוח, ובין מי למי הוא התנהל?

לחצו על "הוסף פריט חדש" בתחתית דף זה והשיבו.

כל תלמיד יכול לראות רק את תשובתו.

שמות הזוכים יפורסמו!!

 

 

 תשובות לחידה חודשית

 
הגישה נדחתה. אין לך הרשאה לבצע פעולה זו או לגשת למשאב זה.