מחוונים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
הסטוריה נצרות.docx
  
02/02/2017 10:37ללא מידע נוכחותרות עומרהסטוריה כיתות ז
זכויות אדם מחוון.docx
  
27/04/2017 13:42ללא מידע נוכחותרות עומראזרחות שכבת ט'
לא תעמוד על דם רעך.docx
  
02/02/2017 10:37ללא מידע נוכחותרות עומרתרבות ישראל כיתות ט
מהפכנים בהיסטוריה.docx
  
20/04/2017 13:37ללא מידע נוכחותורד וורמברנדהסטוריה כיתות ח
מזרח תיכון מחוון להערכת עבודת חקר.docx
  
02/02/2017 10:37ללא מידע נוכחותרות עומרמזרח תיכון כיתות ט
מחוון  מים גג.docx
  
09/02/2017 13:14ללא מידע נוכחותרות עומרגג כיתות ט
מחוון איזורים דלילי אוכלוסיה.docx
  
02/01/2019 09:42ללא מידע נוכחותיונת גור אריהג"ג כיתות ז
מחוון ביולוגיה.docx
  
02/02/2017 10:38ללא מידע נוכחותרות עומרמדעים כיתות ח
מחוון גג עונות שנה.docx
  
02/02/2017 10:38ללא מידע נוכחותרות עומרגג כיתות ח
מחוון להערכה בתנך ישועה.docx
  
02/02/2017 10:39ללא מידע נוכחותרות עומרתנ"ך כיתות ח
מחוון להערכה תנך בית משפט ט.docx
  
02/02/2017 10:39ללא מידע נוכחותרות עומרתנ"ך כיתות ט
מחוון להערכה תנך ז.docx
  
02/02/2017 10:40ללא מידע נוכחותרות עומרתנ"ך כיתות ז
מחוון להערכת חידה תנכי.docx
  
02/03/2017 09:45ללא מידע נוכחותרות עומרחידות תנכי"ות
מחוון להערכת חידון אזרחות.docx
  
02/02/2017 10:05ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון להערכת חידון.docx
  
02/02/2017 10:01ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון להערכת מוזיאון גוונים של שבת.docx
  
19/03/2017 08:59ללא מידע נוכחותרות עומרתרבות ישראל כיתות ז
מחוון להערכת מוזיאון.docx
  
02/02/2017 10:01ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון להערכת מטלה.docx
  
02/02/2017 10:02ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון להערכת מצגת על מפה עתיקה.docx
  
19/10/2017 09:05ללא מידע נוכחותרות עומרג"ג
מחוון להערכת משימה אסטרונומיה.docx
  
02/02/2017 10:40ללא מידע נוכחותרות עומרג"ג כיתות ח
מחוון להערכת משימה החג שלי.docx
  
02/02/2017 10:40ללא מידע נוכחותרות עומרתרבות ישראל כיתות ז
מחוון להערכת משימה חייך קודמים.docx
  
02/02/2017 10:41ללא מידע נוכחותרות עומרתרבות ישראל כיתות ט
מחוון להערכת משימת חקר בגיאולוגיה.docx
  
13/03/2017 15:06ללא מידע נוכחותיצחק מדמוניג"ג כיתות ח
מחוון להערכת פרזנטציה גג.docx
  
02/02/2017 10:02ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון להערכת פרזנטציה עברית.docx
  
02/02/2017 10:03ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון להערכת פרזנטציה.docx
  
02/02/2017 10:03ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון להערכת תכנון טיול.docx
הוצא אל: אביחי לוימחוון להערכת תכנון טיול.docx
הוצא אל: אביחי לוי
  
02/02/2017 10:41ללא מידע נוכחותרות עומרג"ג כיתות ט
מחוון למשימה דמות מופת.docx
  
01/09/2017 21:38ללא מידע נוכחותרות עומרתרבות ישראל
מחוון על 3 דברים.docx
  
02/02/2017 10:03ללא מידע נוכחותרות עומר
מחוון שירה.docx
  
26/02/2017 20:03ללא מידע נוכחותלירז מושיובספרות
1 - 30הבא