הזמנת חדר מחשבים מספר 30 - לוח שנה
< ינואר 2020 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 29 
  רות עומר
 30 
  ורד + איריס
  ורד נווה
  ורד נווה
  תרגול במחשבים כתה ט 4 יח' אנגלית- ורד נווה
 31 
  ורד נווה
  ורד נווה
  ורד נווה
 1 
 2 
  תרגול במחשבים כתה ח 4ורד נווה
 3 
  מיומנויות מחשב
 4 
 5 
  רות עומר
 6 
  ורד + איריס
  ורד נווה
  ורד נווה
  תרגול במחשבים כתה ט 4 יח' אנגלית- ורד נווה
 7 
  ורד נווה
  ורד נווה
  ורד נווה
 8 
 9 
  תרגול במחשבים כתה ח 4ורד נווה
 10 
  מיומנויות מחשב
 11 
 12 
  רות עומר
 13 
  ורד + איריס
  ורד נווה
  ורד נווה
  תרגול במחשבים כתה ט 4 יח' אנגלית- ורד נווה
 14 
  ורד נווה
  ורד נווה
  ורד נווה
 15 
 16 
  תרגול במחשבים כתה ח 4ורד נווה
 17 
  מיומנויות מחשב
 18 
 19 
  רות עומר
 20 
  ורד + איריס
  ורד נווה
  ורד נווה
  תרגול במחשבים כתה ט 4 יח' אנגלית- ורד נווה
 21 
  ורד נווה
  ורד נווה
  ורד נווה
 22 
 23 
  תרגול במחשבים כתה ח 4ורד נווה
 24 
  מיומנויות מחשב
 25 
 26 
  רות עומר
 27 
  ורד + איריס
  ורד נווה
  ורד נווה
  תרגול במחשבים כתה ט 4 יח' אנגלית- ורד נווה
 28 
  ורד נווה
  ורד נווה
  ורד נווה
 29 
 30 
  תרגול במחשבים כתה ח 4ורד נווה
 31 
  מיומנויות מחשב
 1