רמות יצחק א - חזון ביה"ס
נווט למעלה

ביה"ס מהווה מקום בו אדם  מתחנך, מתפתח וצומח. כל אדם הוא יחיד ומיוחד לכן יש ליצור תנאים מתאימים למימוש הפוטנציאל הטמון בו בכל התחומים: ערכי, חברתי, רגשי ולימודי. שותפים לתהליך כל קהילת ביה"ס : מנהלת, מורים, תלמידים והורים.

 

מטרות:

d            יצירת אקלים בית ספרי נעים ולא אלים אשר יאפשר מימוש הפוטנציאל הגלום בכל אחד מבאי בית הספר.

d            טיפוח סביבה חינוכית ולימודית המאפשרת צמיחה.

d            טיפוח אווירה דמוקרטית וסובלנית.

d            פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה.

d            טיפוח הכשירות האוריינית (קריאה, כתיבה, הבעה) ככלי לטיפוח הלומד.

 d טיפוח שימוש במחשב ככלי תקשוב אורייני.

 d  יישום סביבה לימודית מתוקשבת בתהליכי ההוראה- למידה בביה"ס,  המתואמת לאוכלוסייה הטרוגנית, בהלימה לסטנדרטים ותוכניות הלימודים של משרד החינוך.

d  טיפוח וקידום בקרב המורים והתלמידים בבית ספרנו ידע מתוקשב .

 d  הקניית שימוש מושכל במחשב ככלי להשגת מטרות והיעדים הבית ספריים.

d            פיתוח היכולות האישיות של הילד במסגרת התנאים הקיימים בבית הספר.

d            טיפוח יכולת החשיבה והסקרנות.

d            טיפוח תלמיד שותף ותורם לקהילה.