תיכון מקיף נשר - דבר מנהלת החטיבה העליונה
נווט למעלה
כניסה

תלמידים יקרים ומורים נכבדים,

עם פתיחת שנת הלימודים אנו מקדמים בברכת ברוכים הבאים את כל הבאים בשערי בית-הספר. ברכה מיוחדת לכם המצטרפים אלינו מחטיבת הביניים ומבתי ספר אחרים. נטה כתף ונשקיע מאמץ כדי להביא להשתלבותכם המהירה בקרבנו.  ברצוני לברך את הצוות כולו בברכת שנה טובה ופורייה.  במהלך חופשת הקיץ עסקה הנהלת ביה"ס בהכנת שנה"ל במטרה ליצור תנאים נוחים וטובים לכל התלמידים ולהשיג את היעדים החינוכיים, הערכיים וההישגיים שהצבנו לעצמנו. כולי תקווה, כי שנה זו תהייה לכולנו שנה פורייה, שעשייה רבה בצידה. שנה מרתקת בתכנים לימודיים, ובערכים שהם צו השעה והדור. מן הראוי שנחזור, נזכיר ונדגיש כי אנו – מנהלים, מורים, עובדים ותלמידים – רואים עצמנו כמשפחה אחת בחטיבה העליונה, על כן נטה שכם ונעשה כאיש אחד לשיפור ולביסוס הערכים וכללי היסוד על פיהם נחיה יחד בהבנה, בסבלנות, בסובלנות ובכבוד הדדי. אנו נוקיע כל גילוי של אלימות מקרבנו. כי חינוך ואלימות אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. עלינו לנהוג זה בזה בנימוס ובדרך ארץ, במתק לשון ובסבר פנים יפות, וגם ברגעים קשים נזכור, כי לכל בעיה יש פתרון ומן הראוי לעשות זאת בדרך הנעימה והמכובדת.

התקנון מבטא באופן פורמאלי את אורח חיים בביה"ס, ובאמצעותו ניתן להסדיר את מערכות היחסים ואת נורמות ההתנהגות המבוססות על הערכים המקובלים במוסד חינוכי. אנחנו המורים והמנהלים ננסה בשנת הלימודים להשיג את היעדים החינוכיים, הערכיים וההישגיים שהצבנו לעצמנו.  ראוי להדגיש, כי לביה"ס תפקידים רבים אחרים בתחום החינוך לערכים כלל אנושיים ולאומיים, תרבותיים ומסורתיים. אין לי ספק, כי אפשרות הביטוי בביה"ס צריכה להינתן לכולם – מורים ותלמידים. לכולם יש מקום ותפקיד! אנו חותרים לפיתוח הכשרים של הלומד והמלמד, למיצוי הפוטנציאל הטמון בכל אחד: שכלי, יצירתי ואמוציונאלי. לשם כך עלינו לפתח מיומנויות של חשיבה בהירה ויכולת ביצוע, דרך עבודה חווייתית ויצירתית תוך מתן דגש על חקירה וחיפוש.

לדידי, העיסוק בחינוך הוא בראש סדר הקדימויות שלנו כחברה, כעם וכמדינה. מערכת חינוך מתוקנת היא שתקבע איזו חברה תתפתח כאן ואיזה עם ומדינה אנחנו נהיה בעתיד. מתוך תחושת אחריות זו אני מבקשת לומר תודה לכל העושים במלאכה ולאחל לכולם: יהי רצון שתהא השנה שנת שלום ורעות, פריחה ושגשוג בהישגיים הלימודיים, חינוכיים וחברתיים, שנת בטיחות בדרכים ונסיעה בדרכי שלום.

                                                           בהצלחה לכולכם!!!

                                                                                                בברכת שנה טובה, 

                                                לאה אופיר

                                                                                       מנהלת החטיבה העליונה - תיכון מקיף נשר