קריית החינוך - madgim
נווט למעלה
מדינת ישראל

משרד החינוך

 

 
                                                                                                            כ"ט תמוז תשע"א
                                                                                                                          31  יולי, 2011
לכבוד
ד"ר חיה ילינק
מנהלת בית הספר
בית ספר תיכון מקיף קהילתי נשר
 
שלום רב,
 
הנדון: ברכות לבחירתך כבית ספר מדגים בחינוך ערכי – לקידום הזהות היהודית, ציונית והומניסטית
 
ברצוני לבשר לך כי חברי הוועדה לחינוך ערכי של משרד החינוך, מצאו את בית ספרך מתאים להדגים את התכנית הבית ספרית בחינוך ערכי. בית ספרך נבחר משום שקיימת בו תוכנית מובנית לשילוב החינוך הערכי בתחומי הדעת, בחינוך החברתי, רגשי ובאורח חיי בית הספר.
 
בישיבה עם שר החינוך הוא  הביע את הערכתו הרבה לתכנית האב לחינוך ערכי שהצגנו בפניו .
השר  נתן ברכתו להמלצות הועדה ,שאחת מהן היא למידה מבתי ספר מדגימים בנושא .
 
בימים הקרובים  נפרסם באתר משרד החינוך את שמות בתי-הספר, שנבחרו להדגים ובהמשך נפרסם חוברת, אשר תציג את התוכניות הפדגוגיות הערכיות של בתי הספר שנבחרו.
 
אבקש להעביר את ברכותינו לצוות בית הספר על תרומתם לקידום החינוך הערכי ועל נכונותם להירתם  ל"מסע בשביל הערכים".
 
 
בברכה,
          טליה נאמן
                                                                                              יו"ר הוועדה לחינוך ערכי                                                                              
 
 
העתקים:   מר גדעון סער – שר החינוך
                  ד"ר שמשון שוני – מנכל משרד החינוך
                  מר יוסי לוי – מנהל מינהל חברה ונוער
                  גב' מיכל כהן - סמנכ"ל בכיר ומנהלת המינהל הפדגוגי אופק חדש
                  ד"ר אברהם ליפשיץ – מנהל מינהל החינוך הדתי
                  גב' יפה פס – מנהלת האגף חינוך על יסודי
                  ד"ר רחל מתוקי – מנהלת מחוז חיפה
                  מר אהרון הלוי – מנהל חברה ונוער מחוז חיפה
                  חברי הוועדה לחינוך ערכי